Video TIẾNG ĐỨC GS – A1 (09) NOMINATIV – CÁCH 1 | Học Tiếng Đức Online | tiengducgs
1 Tháng Năm, 2020
Cách Dùng Giới Từ Đi Với Ngày Tháng Năm Trong Tiếng Đức
3 Tháng Năm, 2020

Xem Ngay DU HỌC ĐỨC 🇩🇪 l MỘT NGÀY TỰ CÁCH LY Ở NHÀ 🌱 l a day in my life l quarantine edition #stayhome

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *