Xem Học tiếng Đức cùng DfZ: Động từ “haben và sein”
26 Tháng Hai, 2019
Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 26 – Der Dativ (Teil 3) – Các đại từ nhân xưng trong Dativ
26 Tháng Hai, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 6: Cách chia động từ BÂT QUY TẮC ở thì Hiện tại ( phần 2 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *