Video TIẾNG ĐỨC – A1.6.3 MẠO TỪ Ở AKKUSATIV (cách 4) | | Học Tiếng Đức Online
10 Tháng Mười Một, 2019
Xem Ngay [DU HỌC ĐỨC 🇩🇪] TÂM SỰ CHUYỆN DU HỌC l Nên DU HỌC không? Thi dự bị? Chỗ ở? Bạn bè? l khanhlinh
11 Tháng Mười Một, 2019

Xem Ngay DU HỌC ĐỨC BAO NHIÊU NĂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *