Video [Tiếng Đức online] – Các giới từ chỉ nơi chốn hay gặp.
8 Tháng Bảy, 2019
Xem Học tiếng Đức- Chào hỏi và giới thiệu bản thân
11 Tháng Bảy, 2019

Xem Ngay Cuộc sống của học viên AVT tại ĐỨc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *