Xem 100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày | 1800 câu giao tiếp tiếng Đức
21 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng đức cơ bản cho người mới bắt đầu | học tiếng Đức A1 bài 1| Tổ chức giáo dục LIA
21 Tháng Hai, 2019

Xem Lektion 1💎 Làm quen với tiếng Đức l Tam Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *