Xem Học tiếng Đức – Bài 05 Hoạt động giải trí – Meine Freizeit
8 Tháng Tám, 2019
Xem Làm quen với tiếng Đức – Chủ đề: Bây giờ là mấy giờ? – Die Uhrzeit
8 Tháng Tám, 2019

Xem Làm quen với tiếng Đức – Chính tả 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *