Xem Học tiếng Đức cơ bản | Học tiếng Đức A1 | bài 5: Einkaufen – Chủ đề mua sắm trong tiếng Đức
21 Tháng Hai, 2019
Xem Học Tiếng Đức cùng Cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: Cách đặt câu Tiếng Đức đúng Ngữ pháp
21 Tháng Hai, 2019

Xem Học Tiếng Đức Qua Video – Easy German Phần 18 “Nghề Nghiêp Chuyên Môn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *