Video Mình đã học tiếng Đức đến C1 như thế nào? | Wie habe ich Deutsch gelernt? | Tipps und Erfahrungen
6 Tháng Bảy, 2019
Xem Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen
8 Tháng Bảy, 2019

Xem Học tiếng Đức: Cách 2 – Der Genitiv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *