Xem học tiếng Đức🇩🇪 | tập một | Das Alphabet | Tiere | Der Die Das
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 10-20.
21 Tháng Hai, 2019

Xem Góc Tiếng Đức – 101 Mẫu câu tiếng Đức cơ bản | Goc Tieng Duc – 101 Basic German Phrases

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *