Video Du học Đức 🌟 🇩🇪 Học Tiếng Đức online A1 Das ist Momoka Du học Đức 5 sao
7 Tháng Tám, 2019
Xem Học tiếng Đức – Bài 05 Hoạt động giải trí – Meine Freizeit
8 Tháng Tám, 2019

Xem Bài thi nói A1 tiếng Đức (A1 Prüfung Sprechen) ( speaking test A1 German)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *