Xem Học tiếng Đức: Cách 2 – Der Genitiv
8 Tháng Bảy, 2019
Video [Tiếng Đức online] – Các giới từ chỉ nơi chốn hay gặp.
8 Tháng Bảy, 2019

Xem Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *