Xem Tiếng Đức cơ bản: Các từ viết tắt phổ biến nhất trong tiếng Đức
13 Tháng Mười Một, 2019
Xem Ngay Q&A – Du Học Nghề Cơ Khí Điện Tử Ở Đức | ĐIỀU AI CŨNG NGỠ
13 Tháng Mười Một, 2019

Video [ Tiếng Đức Online ] – Tính từ và cách danh từ hoá tính từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *