Xem Ngay 🇩🇪 Phân Loại Rác – Điều Cần Biết Trước Khi Tới Đức | Du Học Đức
23 Tháng Mười, 2019
Học Về Giới Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Đức
26 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1.8.1 MẠO TỪ Ở DATIV (cách 3) | Học Tiếng Đức Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *