Cách Nói Phủ Định Trong Tiếng Đức
12 Tháng Mười, 2019
Video TIẾNG ĐỨC : A1.5.1 GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN AM và UM | Học Tiếng Đức Online
13 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1 (02) CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC | Học Tiếng Đức Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *