Video A2/Bài 2: Liên từ ở trình độ A2 (Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương)
21 Tháng Hai, 2019
Video Bài thi nói B1 tiếng Đức ( speaking test B1 German)
21 Tháng Hai, 2019

Video Niveau A2-Bài 1/Adjektivdeklination (đuôi tính từ) – Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *