Video TIẾNG ĐỨC GS – A1 (10) GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN Ở AKKUSATIV | Học Tiếng Đức Online | tiengducgs
5 Tháng Năm, 2020
Xem Học tiếng Đức – Chửi bậy trong tiếng Đức – Schimpfwörter
7 Tháng Năm, 2020

Video Ngữ pháp tiếng Đức A1 Chữa bài tập A1.1 Test 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *