Xem 1000 danh từ tiếng Đức: Từ tiếng Đức
22 Tháng Hai, 2019
Video Học tiếng Đức cơ bản | Học tiếng Đức A1 bài 3: Cách hỏi giờ trong tiếng Đức | Tổ chức giáo dục LIA
22 Tháng Hai, 2019

Video Học tiếng Đức qua bài hát Das Glaube Ich

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *