Video TIẾNG ĐỨC – CÁCH HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ĐỨC | Học Tiếng Đức Online| tiengducgs
22 Tháng Tư, 2020
Video [Học tiếng Đức Online] Buổi 4: Meine Familie
23 Tháng Tư, 2020

Video [Học tiếng Đức Online] Buổi 1: Bảng chữ cái, chào hỏi | Das Alphabet | Guten Tag. Mein Name ist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *