Cách Chúc Mừng Giáng Sinh Bằng Tiếng Đức
23 Tháng Ba, 2020
Xem Ngay Du học Đức 🇩🇪| Come back home
24 Tháng Ba, 2020

Video Học tiếng Đức online A1 Bài 1 Đại từ nhân xưng Personalpronomen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *