Xem 1000 danh từ tiếng Đức: Từ tiếng Đức
22 Tháng Hai, 2019
Video Học tiếng Đức cơ bản | Học tiếng Đức A1 bài 3: Cách hỏi giờ trong tiếng Đức | Tổ chức giáo dục LIA
22 Tháng Hai, 2019

Video Học tiếng Đức – Chủ đề: Quần áo – Die Kleidungsstücke

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *