Video [Tiếng Đức Online] – Từ loại: Mạo từ, danh từ, đại từ , tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp
29 Tháng Mười, 2019
Xem Ngay Du học Đức | Một buổi chiều xàm xí | Nhungu
29 Tháng Mười, 2019

Video 🎧 Luyện nghe tiếng Đức cùng mình | Tập 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *