18 Tháng Bảy, 2019

Xem Ngay TỰ LÀM HỒ SƠ DU HỌC ĐỨC | DU HỌC ĐỨC |Dangoi

1. CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH - 8640 Euro 2. TÌM HIỂU ĐIỀU KIỆN HỌC ĐẠI HỌC ĐỨC https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/dieu-kien-hoc-dai-hoc-tai-duc/ 3. HỌC VÀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC 4. THẨM TRA/PHỎNG VẤN APS https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/thong-tin-ve-aps/ https://vietnam.diplo.de/vn-vi/themen/kultur/aps/1275690 CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP KHI THẨM TRA APS (xem ở phần cuối trang) https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/dieu-kien-hoc-dai-hoc-tai-duc/ THỦ TỤC APS CHO SINH VIÊN SAU…
2 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A1.5.1 – ĐỘNG TỪ TÁCH – Trennbare Verben | Học Tiếng Đức Online

ĐỘNG TỪ TÁCH - Trennbare Verben #dongtutach #trennbareverben #dongtutachtrongtiengduc #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc
24 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1.8.1 MẠO TỪ Ở DATIV (cách 3) | Học Tiếng Đức Online

TIẾNG ĐỨC - A1.6.2 MẠO TỪ Ở NOMINATIV (cách 1) | Dangoi https://www.youtube.com/watch?v=majnKzj6JFE TIẾNG ĐỨC - A1.6.3 MẠO TỪ Ở AKKUSATIV (cách 4) | Dangoi https://www.youtube.com/watch?v=htFMR59AM2U #maotuodativ #maotutiengducodativ #maotutiengducodativ #maotudiengduccach2 #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc
10 Tháng Mười Một, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1.6.3 MẠO TỪ Ở AKKUSATIV (cách 4) | | Học Tiếng Đức Online

❤❤ A1.6.2 MẠO TỪ Ở NOMINATIV (cách 1): https://www.youtube.com/watch?v=majnKzj6JFE&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=1 ❤❤CÁC VIDEO KHÁC: https://www.youtube.com/watch?v=majnKzj6JFE&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg #maotuoakkusativ #maotutiengducakkusativ #maotutiengducoakkusativ #maotudiengduccach2 #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc