26 Tháng Tám, 2020

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A2 – Bài 36: Sollen – Möchten – Wollen – Mögen

+ Nội dung bài học tiếp theo: Bài 37: Perfekt ( Teil 1 ) - Haben oder Sein und Partizip II https://www.youtube.com/watch?v=wwk3kGM53qk&list=PLW0dP9tV3UFjnw58TFeoa9bSiUZpie37z&index=6 + Các video trên kênh Tiếng Đức Ideutschkien do thầy Kiên thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt trong việc học Tiếng Đức + Nếu các bạn…
31 Tháng Tám, 2020

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A2 – Bài 31: Giới từ đi với Akkusativ và Dativ

+ Nội dung bài học tiếp theo: Bài 32: + Các video trên kênh Tiếng Đức Ideutschkien do thầy Kiên thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt trong việc học Tiếng Đức + Nếu các bạn gặp bất cứ vấn đề gì trong quá trình học Tiếng Đức thì…
2 Tháng Chín, 2020

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 30: Vị trí của Akkusativ và Dativ trong câu

+ Nội dung bài học tiếp theo: Bài 31: Giới từ đi với Akkusativ và Dativ https://www.youtube.com/watch?v=4dJIgaLsVRs&list=PLW0dP9tV3UFjnw58TFeoa9bSiUZpie37z&index=2&t=0s + Các video trên kênh Tiếng Đức Ideutschkien do thầy Kiên thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt trong việc học Tiếng Đức + Nếu các bạn gặp bất cứ vấn đề…
7 Tháng Mười Hai, 2020

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A2 – Bài 33: Genitiv

+ Nội dung bài học tiếp theo: Bài 34: Động từ khuyết thiếu - Modalverb https://www.youtube.com/watch?v=kIa9jZCu8dk&list=PLW0dP9tV3UFjnw58TFeoa9bSiUZpie37z&index=3 + Các video trên kênh Tiếng Đức Ideutschkien do thầy Kiên thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt trong việc học Tiếng Đức + Nếu các bạn gặp bất cứ vấn đề gì…