22 Tháng Một, 2021

Xem Tiếng đức cho người mới bắt đầu – Những điều cần biết

Kênh Tiếng Đức dành cho người dốt được lập ra để giúp những người gặp khó khăn trong quá trình học Tiếng Đức, do không có năng khiếu học ngoại ngữ hoặc do không theo kịp các bài học ở các trung tâm Tiếng Đức. Mình cũng đã từng là một người học ngoại ngữ…