3 Tháng Hai, 2021

Xem Ngay CUỘC SỐNG ĐỨC – NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẾN ĐỨC – Điều kiện xin thẻ cư trú dài hạn ở Đức

Chào các bạn, Trong Video nè, mình muốn chia sẻ với các bạn một số con đường dẫn bạn đến Đức, để bạn có thể tham khảo, nếu bạn không thể sang Đức từ B1 luôn. Thêm nữa là một số thông tin cơ bản về xin "thẻ cư trú dài hạn" dành cho các…