21 Tháng Mười Một, 2020

Video Bài 5 HỌC TIẾNG ĐỨC , CÁCH GỌI TÊN ĐỒ VẬT TRONG LỚP

Bài 5 HỌC TIẾNG ĐỨC, CÁCH GỌI TÊN ĐỒ VẬT TRONG LỚP cùng đến với video thứ 5 trong khóa học tiếng đức online nhé, chủ đề của chúng ta là cách gọi tên đồ vật trong lớp học AVT Education – Tổ chức giáo dục uy tín tại Việt Nam 🏠 Trụ sở chính:…