13 Tháng Chín, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A1.6.1 PHÂN BIỆT NICHT – KEIN | Học Tiếng Đức Online

#nichtvskein #phanbietnichtvakein #phudinh # phudinhnichtvakein #hoctiengduconline #dangoi