10 Tháng Mười Một, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1.6.3 MẠO TỪ Ở AKKUSATIV (cách 4) | | Học Tiếng Đức Online

❤❤ A1.6.2 MẠO TỪ Ở NOMINATIV (cách 1): https://www.youtube.com/watch?v=majnKzj6JFE&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=1 ❤❤CÁC VIDEO KHÁC: https://www.youtube.com/watch?v=majnKzj6JFE&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg #maotuoakkusativ #maotutiengducakkusativ #maotutiengducoakkusativ #maotudiengduccach2 #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc