26 Tháng Tám, 2020

Xem Ngay EP 75: DU HỌC & NHẬP CƯ ĐỨC – Những điều bạn cần biết

Dưới đây là thông tin liên lạc của khách mời ngày hôm nay Nhung Nguyen: Halinguyen0593@gmail.com Hochschule Wismar – University of Applied Sciences, Technology, Business and Design Anh Thu: nguyenanhthu295@gmail.com Tin Nguyen: ti.nguyen@jacobs-university.de Time Frame: 0:34 Giới thiệu bản thân, học bổng ĐH của Tin Nguyen 3:19 Giới thiệu Anh Thu Nguyen, học master bằng…