24 Tháng Tám, 2020

Xem Ngay Kinh nghiệm du học Đức 💎 Những điều có thể chưa ai nói với bạn I TÂM NGUYỄN

Nếu bạn đang chuẩn bị lên đường du học hay định cư tại Đức, thì chắc chắn đây là video bạn không thể bỏ qua. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm mà cá nhân mình đúc kết được. Chắc chắn là nó sẽ hữu ích với các bạn 😉…
23 Tháng Chín, 2020

Xem 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟏 𝐢𝐧 𝟐𝟓 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧 I Ngữ pháp A1 trong 25 phút 🌷 Tam Nguyen

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ A1. Sau đây là những khái niệm ngữ pháp có trong bài học: Nomen/ Substantive: danh từ das Genus: giống của danh từ maskulin (der): giống đực feminin (die): giống cái neutral (das): giống trung der…
22 Tháng Ba, 2021

Xem 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐀𝟐 – 𝐓𝐞𝐢𝐥 𝟏 I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 – Phần 1 🌷 Tam Nguyen

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ A2. Sau đây là những nội dung có trong bài học: 1.Deklination von Artikeln: chia mạo từ 2. Interrogativartikel: quán từ nghi vấn 3. Modalverben im Präteritum: động từ khiếm khuyết ở thời quá khứ Präteritum…
22 Tháng Ba, 2021

Video 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐁𝟏- 𝐓𝐞𝐢𝐥 𝟏 I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức B1 🌷 Tam Nguyen

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ B1. Sau đây là những nội dung có trong bài học: 1. Präteritum (thời quá khứ) 2. Plusquamperfekt (thời quá khứ) 3. Futur I (thời tương lai) 4. Konjunktiv II (thể giả định) 5. Passiv (thể…