18 Tháng Bảy, 2019

Xem Ngay TỰ LÀM HỒ SƠ DU HỌC ĐỨC | DU HỌC ĐỨC |Dangoi

1. CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH - 8640 Euro 2. TÌM HIỂU ĐIỀU KIỆN HỌC ĐẠI HỌC ĐỨC https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/dieu-kien-hoc-dai-hoc-tai-duc/ 3. HỌC VÀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC 4. THẨM TRA/PHỎNG VẤN APS https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/thong-tin-ve-aps/ https://vietnam.diplo.de/vn-vi/themen/kultur/aps/1275690 CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP KHI THẨM TRA APS (xem ở phần cuối trang) https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/dieu-kien-hoc-dai-hoc-tai-duc/ THỦ TỤC APS CHO SINH VIÊN SAU…
2 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A1.5.1 – ĐỘNG TỪ TÁCH – Trennbare Verben | Học Tiếng Đức Online

ĐỘNG TỪ TÁCH - Trennbare Verben #dongtutach #trennbareverben #dongtutachtrongtiengduc #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc
13 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1 (03) CHIA ĐỘNG TỪ SEIN và HABEN | Học Tiếng Đức Online

CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ PERFEKT TRONG TIẾNG ĐỨC: https://www.youtube.com/watch?v=gJ0Y-xNQiFY&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=11 CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC (A1.1): https://www.youtube.com/watch?v=w9IV1SD4UTg&list=UU0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg&index=2 #cachchiadongtuhaben #cachchiadongtusein #cachchiadongtucoquytactrongtiengduc #dongtucoquytactiengduc #cachchiadongtutiengduc #tuhoctiengduconha #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc
13 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC – A1 (02) CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC | Học Tiếng Đức Online

TRONG VIDEO NÀY MÌNH CHIA SẼ CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC Bạn nào muốn xem lại video đầu tiên về "Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức" thì có thể xem ở đường link này: https://www.youtube.com/watch?v=_Eu4KGzj9uI&t=3s CÁC VIDEO KHÁC: https://www.youtube.com/channel/UC0kr6GtyxIrAdVDmiQyo7Wg/videos?view_as=subscriber #cachchiadongtucoquytactrongtiengduc #dongtucoquytactiengduc #cachchiadongtutiengduc #tuhoctiengduconha #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc