11 Tháng Mười, 2020

Xem HỌC TIẾNG ĐỨC – CÁCH THÀNH LẬP CÂU TIẾNG ĐỨC

Hallo các bạn, Trong Video nè, mình nêu một số cách THÀNH LẬP CÂU cơ bản cũng như vị trí sắp xế của các THÀNH PHẦN câu trong tiếng Đức. Tất nhiên, có nhiều cấu trúc hay ho hay dùng nữa, nhưng với giới hạn của video, mình chỉ nêu mẫu câu cơ bản để…