12 Tháng Mười Hai, 2020

Xem Ngay Du học Đức tiễn đoàn bay siêu khủng theo chương trình Điều dưỡng đến bang Mecklenburg – Vorpommern

🇩🇪🇩🇪 𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐜𝐮̃ 𝐤𝐡𝐞́𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐚 🇩🇪🇩🇪 -- ❗️❗️ Vậy là chương trình Meck của LIA đã đi được 1 hành trình. Đây có thể nói là 1 trong những dự án thành công nhất của LIA. Nó đã mang lại nhiều giá trị không tưởng cho các bạn học…