18 Tháng Bảy, 2019

Xem Ngay TỰ LÀM HỒ SƠ DU HỌC ĐỨC | DU HỌC ĐỨC |Dangoi

1. CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH - 8640 Euro 2. TÌM HIỂU ĐIỀU KIỆN HỌC ĐẠI HỌC ĐỨC https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/dieu-kien-hoc-dai-hoc-tai-duc/ 3. HỌC VÀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC 4. THẨM TRA/PHỎNG VẤN APS https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/thong-tin-ve-aps/ https://vietnam.diplo.de/vn-vi/themen/kultur/aps/1275690 CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP KHI THẨM TRA APS (xem ở phần cuối trang) https://www.daad-vietnam.vn/vi/hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-duc/hoc-tap-tai-duc/dieu-kien-hoc-dai-hoc-tai-duc/ THỦ TỤC APS CHO SINH VIÊN SAU…
13 Tháng Chín, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A1.6.1 PHÂN BIỆT NICHT – KEIN | Học Tiếng Đức Online

#nichtvskein #phanbietnichtvakein #phudinh # phudinhnichtvakein #hoctiengduconline #dangoi
2 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A1.5.1 – ĐỘNG TỪ TÁCH – Trennbare Verben | Học Tiếng Đức Online

ĐỘNG TỪ TÁCH - Trennbare Verben #dongtutach #trennbareverben #dongtutachtrongtiengduc #dangoi #tiengduconline #hoctiengduconline #tuhoctiengduc #tuhoctiengduconline #duhocduc
13 Tháng Mười, 2019

Video TIẾNG ĐỨC : A1.5.1 GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN AM và UM | Học Tiếng Đức Online

#tiengduca1 #hoctiengduconline #dangoi #tuhoctiengduconline #gioituchithoigiantrongtiengduc