21 Tháng Mười Một, 2020

Video Bài 5 HỌC TIẾNG ĐỨC , CÁCH GỌI TÊN ĐỒ VẬT TRONG LỚP

Bài 5 HỌC TIẾNG ĐỨC, CÁCH GỌI TÊN ĐỒ VẬT TRONG LỚP cùng đến với video thứ 5 trong khóa học tiếng đức online nhé, chủ đề của chúng ta là cách gọi tên đồ vật trong lớp học AVT Education – Tổ chức giáo dục uy tín tại Việt Nam 🏠 Trụ sở chính:…
25 Tháng Mười Một, 2020

Video BÀI 8 HỌC TIẾNG ĐỨC, CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ NGÔI NHÀ

CHUYÊN MỤC HỌC TIẾNG ĐỨC CÙNG CÔ IRENE - CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ NHÀ Ở hôm nay chúng ta cùng đến với bài 8 trong khóa học tiếng Đức online, đó là chủ đề con người và nhà ở, chúng ta cùng đến với video nào ---------------//--------------- Hotline: 091 229 6060 hoặc inbox trực…