11 Tháng Một, 2020

Video [Tiếng Đức A1] – Bài 001: Phát âm tiếng Đức phần 1

Việc học bất cứ một ngôn ngữ nào đều phải dựa trên BA TRỤ CỘT, đó là PHÁT ÂM CHUẨN - TỪ VỰNG DỒI DÀO - NGỮ PHÁP NẮM VỮNG. Như các bạn đã thấy, việc PHÁT ÂM CHUẨN là rất quan trọng. Các bạn có phát âm chuẩn thì học thuộc từ vựng mới…