Xem Ngay Du Học Đức| Học tiếng Đức ở đâu, Sách và Web nào?
11 Tháng Mười, 2019
Video TIẾNG ĐỨC – A1 (03) CHIA ĐỘNG TỪ SEIN và HABEN | Học Tiếng Đức Online
13 Tháng Mười, 2019

Cách Nói Phủ Định Trong Tiếng Đức

Phủ Định Với Nicht Và Kein Trong Tiếng Đức

Nếu bạn muốn học tiếng đức mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm học tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Giao tiếp tiếng đức cơ bản

Tiếng đức online

Tự học tiếng đức căn bản

Cách nói phủ định Kein trong Tiếng Đức

  • Kein được sử dụng như Negativartikel khi danh từ bị phủ định đi kèm với undefiner Artikel.

Ví dụ: Ist das eine Katze? – Nein, das ist keine Katze.

Bist du ein Student? – Nein, ich bin kein Student.

  • Hoặc với Nullartikel

Ví dụ: Hast du Angst vor Spinnen? – Nein, ich habe kein Angst.

Hast du Hunger? – Nein, ich habe kein Hunger.

Phủ định với nicht

Nicht được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Phủ định tên riêng: Ist das Jack? – Nein, das ist nicht Jack
  • Phủ định definer Artikel: Bist du der Chef? – nein, ich bin nicht der Chef.
  • Phủ định Possessivartikel: Ist das deine Freundin? – Nein, das ist nicht meine Freundin.
  • Phủ định động từ: Schläfst du? – Nein, ich schlafe nicht.
  • Phủ định tính từ: Bist du müde? – Nein, ich bin nicht müde
  • Phủ định trạng từ: Isst du gern Bratwurst? – Nein, ich esse nicht gern Bratwurst.

Tags: phu dinh voi nicht va kein trong tieng ductu hoc tieng duc can banhoc tieng ducgiao tiep tieng duc co bantieng duc online , trung tam hoc tieng duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *