Cấu Trúc Câu Điều Kiện Trong Tiếng Đức
21 Tháng Mười, 2020
Cách Học Từ Vựng Tiếng Đức Hiệu Quả
23 Tháng Mười, 2020

Cách Dùng Thì Quá Khứ Đơn Trong Tiếng Đức

Thì Quá Khứ Đơn Trong Tiếng Đức

Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm học tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Học tiếng đức giao tiếp cơ bản

Tiếng đức cho người mới bắt đầu

Học tiếng đức online cho người mới bắt đầu

Trong tiếng Đức, thì quá khứ đơn (Das Präteritum) được sử dụng để biểu đạt sự thật và hành động ở trong quá khứ.

Trong văn nói hàng ngày, chúng ta chỉ sử dụng một vài động từ ở Präteritum và thường sử dụng Perfekt với các từ còn lại. Präteritum thường được sử dụng trong văn viết hơn vì tính chất trang trọng và chuyên nghiệp.

Khi đặt câu ở Präteritum, ta chỉ cần chia động từ ở Präteritum, còn lại cấu trúc câu vẫn bình thường như ở Präsent.

Ví dụ: ich war krank. – tôi đã bị ốm

Cách chia động từ ở Präteritum:

Động từ theo quy tắc: ta thêm đuôi vào sau Verbstamm của động từ, tùy theo chủ ngữ

Ich kaufte – Du kauftest – er/sie/es/man kaufte – ihr kauftet – wir/sie/Sie kauften

Chú ý: với các động từ có Verbstamm kết thuc bằng t hoặc d, ta them e vào trước đuôi -te

Ví dụ: ich arbeitete

Động từ bất quy tắc: các động từ này sẽ bị biến đổi khi chia ở Präteritum. Có 2 loại bất quy tắc

Loại 1: chỉ biến đổi và không thêm -te.

Ví dụ:

– sein – ich war – du warst – er/sie/es war – ihr wart – sie/Sie/wir waren

– haben – ich hatte – du hattest – er/sie/es hatte – ihr hattet – sie/Sie/wir hatten

– schlafen – ich schlief – du schliefst -er/sie/es schlief – ihr schlieft – sie/Sie/wir – schliefen

Loại 2: vừa biến đổi vừa thêm đuôi -te

Ví dụ:

– bringen – ich brachte -du brachtest – er/sie/es brachte – ihr brachtet – sie/Sie/wir brachten

Chú ý: Các động từ bất quy tắc ở Präteritum chiếm khoảng 50% các động từ trong tiếng Đức. Và ta chỉ có cách học thuộc lòng.

Thì Quá Khứ Đơn Trong Tiếng Đức

Tags: thi qua khu don trong tieng ductieng duc cho nguoi moi bat dauhoc tieng duchoc tieng duc giao tiep co banhoc tieng duc online cho nguoi moi bat dau , hoc tieng duc o tphcm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *