Xem Làm quen với tiếng Đức – 2. Chia động từ có quy tắc thì hiện tại – Konjugation im Präsens (regulär)
4 Tháng Mười, 2019
Cách Hỏi Thời Tiết Bằng Tiếng Đức
4 Tháng Mười, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A2 – Bài 27 – PERFEKT ( Teil 1 ) – Haben oder Sein und Partizip II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *