Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 20 (Teil 4) – CÁC GIỚI TỪ CÁCH 4 – Präpositionen mit Akkusativ
26 Tháng Hai, 2019
Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 3: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 3 )
26 Tháng Hai, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 9: Cách thành lập câu trong tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *