Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 24 (Teil 1) – Der Dativ – Einem, dem, meinem, keinem,…
23 Tháng Hai, 2019
Xem Làm quen với tiếng đức – Chủ đề: Số đếm trong tiếng đức – Die Zahlen
23 Tháng Hai, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 8: Các tiền tố tách và tiền tố không tách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *