Xem Học Tiếng Đức cùng Cô Hương Thủy DfZ – Tiếng Đức cơ bản A1 – Bài 2: Giới thiệu bản thân
23 Tháng Hai, 2019
Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 8: Các tiền tố tách và tiền tố không tách
23 Tháng Hai, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 24 (Teil 1) – Der Dativ – Einem, dem, meinem, keinem,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *