Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 12 ( Teil 1 ): Der Nominativ – Ein, der, kein, mein,…
9 Tháng Ba, 2019
Video Học tiếng Đức online Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 2
9 Tháng Ba, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 19 (Teil 3) – Der Akkusativ – Các từ để hỏi trong Akkusativ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *