Xem Học Tiếng Đức Qua Video – Easy German Phần 26 Hôm nay bạn làm gì?
22 Tháng Hai, 2019
Xem 1000 danh từ tiếng Đức: Từ tiếng Đức
22 Tháng Hai, 2019

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 10: Cách dùng câu mệnh lệnh ( Imperativ )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *