Xem học tiếng Đức🇩🇪 | tập một | Das Alphabet | Tiere | Der Die Das
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 10-20.
21 Tháng Hai, 2019

Xem Tiếng Đức bài 1: bảng chữ cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *