Video Học tiếng Đức trình độ B1 mất bao lâu?
28 Tháng Một, 2020
Video TIẾNG ĐỨC – A1 (04) PHỦ ĐỊNH NICHT VÀ KEIN (NEGATION) | Học Tiếng Đức Online
31 Tháng Một, 2020

Xem Ngay [DU HỌC ĐỨC CẤP 3] | Welcome, it's my day!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *