Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Con Người
28 Tháng Tám, 2020
Xem Ngay #8 NHỮNG AI KHÔNG NÊN LÀM NHÀ HÀNG hoặc KHÁCH SẠN 🇩🇪 | CUỘC SỐNG TẠI ĐỨC | LIFE IN GERMANY
29 Tháng Tám, 2020

Xem [LIA] – Học tiếng Đức cơ bản: Chủ đề Giao tiếp – Kommunikation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *