Xem Tiếng Đức giao tiếp cơ bản theo chủ đề cùng cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: làm quen
21 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức
21 Tháng Hai, 2019

Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 6: Persönliche Angaben – Thông tin cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *