Xem Bài thi nói A1 tiếng Đức (A1 Prüfung Sprechen) ( speaking test A1 German)
8 Tháng Tám, 2019
Xem 6. Học tiếng đức: Mệnh lệnh cách – Imperativ
8 Tháng Tám, 2019

Xem Học tiếng Đức – Bài 05 Hoạt động giải trí – Meine Freizeit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *