Xem Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen
8 Tháng Bảy, 2019
Xem Ngay Cuộc sống của học viên AVT tại ĐỨc
10 Tháng Bảy, 2019

Video [Tiếng Đức online] – Các giới từ chỉ nơi chốn hay gặp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *